Stalling

Het tarief voor de boxhuur is voor paarden € 396, voor pony's is dit € 352. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten.

Aanvullend zijn onderstaande services/faciliteiten mogelijk:

- Uitmesten € 35 p.m. (bij zelf uitmesten worden 2 zaagselblokken p.w. beschikbaar gesteld); 

- Laten buitenzetten of in de molen € 2,50 p.d.;

- Huur eigen grasland € 500 p.j.;

- Gebruik solarium € 2,50;

- Gebruik warm water € 1,-.

Lessen

Onderstaande tarieven gelden vanaf 2022 voor de lessen:

- Kwartaalkaart <18 € 201;

- Kwartaalkaart >18 € 234;

- Losse les <18 € 20;

- Losse les >18 € 22,50.

Vereniging

Lidmaatschap van de Ruitervereniging is voor KNHS-leden € 32,50 p.j. 

Voor het 2e gezinslid geldt een korting van € 2,50.

Let op! Afzonderlijk worden nog kosten door de KNHS berekend. 

 

Lidmaatschap van de Ruitervereniging is voor manegeleden € 15,- p.j. 

Voor het 2e gezinslid geldt een korting van € 2,50.

info@ruitervereniging-bentwoud.nl - info@manege-bentwoud.nl

0172 231 201