Stalling

Het tarief voor de boxhuur is voor paarden € 436, voor pony's is dit € 392. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten. Voor de boxen worden 2 zaagselblokken p.w. beschikbaar gesteld. 

Aanvullend zijn onderstaande services/faciliteiten mogelijk:

- Laten buitenzetten of in de molen € 62,50 p.m. (maandag t/m vrijdag);

- Huur eigen grasland € 500 p.j.;

- Gebruik solarium € 5,-;

- Gebruik warm water € 2,50.

Lessen

Onderstaande tarieven gelden vanaf 2023 voor de lessen:

- Kwartaalkaart <18 € 201;

- Kwartaalkaart >18 € 234.

Vereniging

Lidmaatschap van de Ruitervereniging is voor KNHS-leden € 32,50 p.j. 

Let op! Afzonderlijk worden nog kosten door de KNHS berekend. 

 

Lidmaatschap van de Ruitervereniging is voor manegeleden € 15,- p.j. 

info@ruitervereniging-bentwoud.nl - info@manege-bentwoud.nl

0172 231 201